Vítejte v klubech zdraví Vysočiny

Kluby zdraví Vysočiny jsou součástí sítě klubů zdraví v ČR organizovaných spolkem Život a zdraví. V klubech provozujeme programy a činnosti, které mají napomáhat uplatňování principů zdravého způsobu života. Programy jsou vhodné pro starší děti, mládež i dospělé. Přijďte se podívat a přesvědčete se o jejich dobré kvalitě a užitečnosti pro váš život. 

V současnosti fungují kluby v následujícíh městech Vysočiny: Humpolec (v knihovně obvykle 1. pátek v měsíci od 17:00), Kamenice nad Lipou (na radnici obvykle 1. neděli v měsíci od 17:00), Pacov (na zámku obvykle 1. pondělí v měsíci od 17:00), Polná (na radnici 1 x / měsíc ve čtvrtek od 17:00), Třebíč (v Adventním domě obvykle v sobotu nebo v neděli odpoledne), Třešť (v knihovně obvykle 2. čtvrtek v měsíci od 17:00).
 

Kluby zdraví

Hlavní poslání klubovní činnosti je podporovat a propagovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní a sociální. Motivovat nejenom členy spolku, ale i širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu a k přijetí osobní odpovědnosti za zdraví své i zdraví lidí ve svém okolí. Účast na klubovních programech není podmíněna žádným členstvím ani žádnými závazky. Podle aktuálních možností organizačního týmu programy klubů zahrnují například:

  • Přednášky o zdravé výživě a zdravém životním stylu, prevenci civilizačních nemocí a podpůrné přírodní léčbě, o mezilidských vztazích, lidské psychice, zvládání stresové zátěže, hodnotách lidského života nebo dalších společenských tématech.
  • Semináře a kurzy, např. motivační kurz “Rozhodl jsem se nekouřit” je cyklus setkání, kdy během pěti dnů jsou kuřáci motivováni a instruováni jak překonávat abstinenční krize a jak si vytvářet návyk nekuřáctví. 
  • Důležitou částí činnosti klubů zdraví jsou turistické výšlapy či vyjížďky na kolech, které jsou plánované v takovém rozsahu, aby je zvládly i rodiny s dětmi.
  • Tvůrčí dílny jsou zaměřené na odreagování se od všedního shonu, věnování se zajímavé tvůrčí nebo výtvarné činnosti s odbornou pomocí instruktora.

Anketa

Na kolika akcích v kterémkoliv Klubu zdraví jste už byl/a ?

Celkový počet hlasů: 58

Kontakt

Kluby zdraví Vysočiny

739 227 998 Humpolec
739 227 998 Kamenice nad Lipou
739 227 998 Pacov
561 207 541 Polná
603 840 964 Třebíč
734 437 419 Třešť

Klub zdraví Třebíč podporují:

Klub zdraví Polná 

spolupracuje s:

 

Fotografie použita dle Creative Commons Blue Sardinia Holidays, Kirt Edblom, Dirk Förster, roseannadana: Thank you for 3 million views  © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode